6 Ekim 2008 Pazartesi

Tavşanın doktora tezi

SAHNE 1 :

Bir tavşan önüne bir daktilo almış tak tuk tak tuk birşeyler yazıyor.

Oradan geçen bir tilki :

-Hey tavşan ne yazıyorsun?

-Doktora tezimi yazıyorum.

-Ha öyle mi, çok güzel ne hakkında ?

-Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında.

-Yok canım olur mu öyle şey hiç tavşanlar tilki yerler mi ?

-Olur canım gel istersen sana isbat edeyim.

Beraberce tavşanın yuvasına girerler biraz sonra tavşan tek başına

çıkar ve yine daktilosunun başına geçer tak tuk birşeyler yazmaya devam

eder.

Daha sonra oradan geçen bir kurt tavşanı görür.

-Hey tavşan ne yazıyorsun ?

-Doktora tezimi.

-Ne hakkında ?

-Tavşanların kurtları yemesi hakkında.

-Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde buna kim inanir.

-Doğru olmaz mı gel istersen göstereyim.

Yine beraberce yuvaya girerler tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.

SAHNE 2 :

Tavşanın yuvasının içi.

Bir köşede tilkinin kemikleri. Bir köşede kurdun kemikleri.

Diğer tarafta bir arslan kürdanla dişlerini temizliyor.

SONUÇ VE ANAFİKİR :

Doktora tezi yapmak için tezin önemi yoktur, konunun da önemi yoktur;

Önemli olan tez danışmanıdır.

Hiç yorum yok: